integrative database of quantitative Post-Translational Modifications in plants
Citation
For publication of the results in this study, please cite the following article:

qPTMplants: an integrative database of quantitative post-translational modifications in plants.

Han Xue, Qingfeng Zhang, Panqin Wang, Bijin Cao, Chongchong Jia, Ben Cheng, Yuhua Shi, Wei-Feng Guo, Zhenlong Wang, Ze-Xian Liu and Han Cheng

Nucleic Acids Research, gkab945, https://doi.org/10.1093/nar/gkab945. (PMID:34718741)